Tietosuojaseloste

Kangasalan Triathlonseura ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kangasalan Triathlonseura ry (rekisterinumero: 221.842)
Kontiokuja 1, 36100 Kangasala As
kangasalantriathlonseura@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Orpana, hallituksen varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
kangasalantriathlonseura@gmail.com

3. Rekisterien nimet

Kangasalan Triathlonseura ry:n jäsenrekisteri ja tapahtumien osallistujarekisterit

5. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää täysjäsenet, juniorijäsenet ja osajäsenet. Tapahtumista ylläpidetään osallistujarekisteriä.

6. Rekisterien käyttötarkoitukset

Jäsenrekisteriä ylläpidetään seuran jäsentoiminnan mahdollistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

7. Rekisterien tietosisältö

Jäsenrekisterit sisältävät jäsenhakemuksessa kysytyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi ja jäsenyystyyppi.

Osallistujarekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin jäsenet ilmoittavat tietonsa itse.

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot
ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelevät hallituksen jäsenet ja osallistujarekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

10. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin henkilötietoja säilytetään hallituksen jäsenten tiedostoissa. Osallistujarekisterin henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti jäsenyyden päättymisen tai tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.